Arvoni

1. Ihmiskeskeisyys. Valitsen pennuilleni aktiiviset, harrastavat perheet ja he ovat varauksissa etusijalla. Tavoite on, että kasvattamieni koirien ominaisuudet ovat sellaisia, että niiden kanssa on kiva elää ja harrastaa. Onnellinen koira on onnellinen omistaja. Arjen eläminen tulisi olla kasvattieni kanssa antoisaa ja koirien tulisi saada niiden omistajat onnellisiksi. Kasvatan koiria ns. tiimiperiaatteella, jolloin yhteistyökykyiset kodit korostuvat. Toimin omistajien tukena koko koiran eliniän.

2. Tarkoituksenomaisuus. Kasvattamillani koirilla tulee olla funktio. Ensinnäkin niiden on tarkoitus toimia harrastavina perheenjäseninä. Ilman tätä merkitystä kasvatustyö on turhaa. Autan tarvittaessa kasvatinomistajiani valitsemaan itselleen ja koiralleen sopivan lajin ja järjestän erilaisia teemapäiviä eri lajeista. Toiseksi suunnittelen pentueeni myös rodun populaatiota ajatellen ja toivon niiden vievän rotua eteenpäin esimerkiksi laajentamalla geenipoolia.

3. Kokonaisvaltaisuus. Tavoitteeni on kokonaisvaltainen koiran hyvinvointi. Pyrin tarjoamaan harrastuskoiraa etsiville ihmisille kaikin tavoin terveen ja innokkaan kaverin koiraharrastukseen. Koirien käsittelyssä ja kasvatuksessa pyrin vastaamaan nykyajan koiranjalostuksen ongelmiin terveyden ja luonteen osalta. Vaalin koiran luonnollisia ja periytyviä taipumuksia kuten lisääntymiseen liittyviä tekijöitä ja pitkäikäisyyttä.

4. Näkemys. Luon oman polkuni. En tee kompromisseja kokonaisuudessa enkä kopioi. En jousta siitä, että yhdistelmän täytyy olla tasapainoinen. Kokonaisuus on yhdistelmissä aina enemmän kuin osiensa summa.

5. Laatu. Panostan yksittäisiin yhdistelmiin, en määrään. Panostan siihen, että lopputuloksena olisi hyvärakenteinen ja – luonteinen, terve koira. Valikoin yhdistelmiin virallisesti tutkittuja, mielellään eri harrastuksissa tuloksia saaneita koiria. Lisäksi pyrin omakohtaisesti tuntemaan käyttämäni jalostuskoirat ja niiden taustat. Edellytän terveystutkimuksia myös kasvateiltani.

6. Kunnioitus. Toimin rodun historiaa ja rodun ominaisuuksia kunnioittaen ja ylläpitäen. Tehtäväni on vaalia rodun säilymistä rotumääritelmän mukaisena ja elinvoimaisena. Olen Suomen Collieyhdistyksen, Suomen bordercolliet ja australiankelpiet Ryn, Suomen Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Suomen Koirankasvattajat Ryn jäsen ja allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. (Katso collieiden jalostustavoiteohjelma)

7. Esteettisyys. Vaikka työskentelyominaisuudet ovatkin tärkeitä, koen myös, että collien kuuluu olla collien näköinen ja rodulle tunnusomainen. Muuten se ei ole enää collie ja kasvatus rodun parasta ajatellen on turhaa. Toivottavaa olisi, että kasvattini ilmentäisivät rodulle tyypillistä kauneutta tasapainoisessa rakenteessa ja rodunomaisissa yksityiskohdissa. (linkki rotumääritelmän)

8. Monipuolisuus. Harrastan itse koirieni kanssa monipuolisesti, mikä lisää ymmärrystäni eri lajeista ja niihin vaadittavista ominaisuuksista. Tavoitteeni on, että kasvattamieni koirien ominaisuudet mahdollistaisivat useamman lajin harrastamisen niin fysiikan kuin luonteenkin puolesta.

9. Does it say Lifedream? Tavoitteeni on, että kasvattamani koirat ilmentäisivät omistajiensa elämän unelmaa omasta koirasta. Kasvatit olisivat toiminnallisia ja aktiivisia harrastuskoiria, joilla on terve fyysinen rakenne. Koirat olisivat luonteeltaan energisiä, mutta samalla tasapainoisia. Toivon niiden olevan parhaimmillaan agilityssa, tokossa, maastolajeissa ja paimennuksessa.