Koira, ihmisen kumppanieläin

Koira on ihmisen vanhin kumppanieläin. Ajatella, että se on ollut seuranamme kauemmin kuin kirjoitustaito tai kristinusko! Ei ole ihme, että juuri koira on löytänyt paikkansa viereltämme. Suden ja ihmisen tavoissa on paljon samaa: olemme vahvasti perhesidonnaisia, teemme yhteistyötä ravinnon hankinnassa ja jälkeläisten hoidossa, metsästämme päivisin ja ryhmässä, liikumme energiatehokkaasti ympäriinsä ravaten (pitkänmatkanjuoksija) ja olemme lihansyöjiä. Jääkauden lopulla ihminen ja susi törmäsivät kaiken aikaa haaskoilla ja metsästysretkillä.

Ihmisen ja koiran yhteinen historia on jättänyt jälkensä molempiin lajeihin. Evoluution myötä meissä on hyvin samankaltaisia piirteitä ja evoluutiobiologit työstävät uudenlaisia löytöjä yhä. Hiukan yllättäen koira on suhteellisen vähän arkeologisessa, biologisessa ja kultturaalisessakin tutkimuksessa merkille pantava eläin, vaikka yhteinen historiamme kantaa kymmeniä vuosituhansia. Arkeologisesti pitkään vanhimmat löydetyt todisteet koirasta olivat leukaluun jäännökset Saksasta, joiden iäksi on määritelty 12 000 – 14 000 vuotta. Tämän vuoksi koiran alkuperän on kuviteltu ajoittuvan noin 14 000 vuoden päähän, mutta uusia löytöjä tehdään jatkuvasti. Näiden joukossa on mm. vuonna 2008 julkaistu tieto Belgiasta löydetystä koiran pääkallosta, jonka iäksi on määritelty jopa 32 000 vuotta!

Koira on sopeutunut elämään kanssamme jopa siinä määrin, että se on nykyisellään hyvin erilainen eläin kuin esi-isänsä harmaa susi. Koiran evoluutiota onkin pitkälti ohjannut sen tarve miellyttää ihmistä. Koiran fysiologiaa on tutkittu paljon viimeisen 15 vuoden aikana ja tiedetään, että esimerkiksi sen ruuansulatus pilkkoo hiilihydraattia paljon paremmin kuin suden, sen hampaat ja aivotkin ovat pienemmän ja rakentuneet eri tavalla. Uusissa tutkimuksissa keskitytään kuitenkin yhä enemmän koiran kognitiivisiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Koiran kasvot ovat hyvin ilmeikkäät, sillä on liikkuvaiset kulmakarvat ja jopa pieni lihas silmäluomessa, joka mahdollistaa sen kaikkien tunteman ”surullisen koiran” katseen. Uusissa japanilaisissa tutkimuksissa on myös todettu, että koira jopa ”kyynelehtii” ollessaan erityisen iloinen. Kuin pieni lapsi ikään, näyttämällä tunteitaan se saa vastakaikua ihmiseltä.

Suomessa on meneillään uraauurtava tutkimus siitä, miten ihmisen ja koiran vuorovaikutus vaikuttaa meihin molempiin. Aihe on minulle erittäin rakas, sillä yhteytemme koiraan ja muihinkin eläimiin on minulle taianomainen juttu. Mutta mikä tekee juuri koirasta ihmisen parhaan ystävän? Koira eroaa monesta muusta lemmikistä paitsi yhteisen erityisen pitkän historiamme, myös sen käyttötarkoituksen tähden. Koira monista muista eläimistä poiketen ei alkujaan ollut pelkästään ravinnonlähde, vaan ihmisen ja koiran liitto hyödytti molempia. Olen kirjoittanut blogissani paljon koiran matkasta ihmisen parhaaksi ystäväksi: koiran alkuperästä, muutoksesta sudesta koiraksi, koiran tietoisuudesta ja tunteista sekä eläinyhteydestä, joka on kenties nykyihmisen tärkein menestystekijä. Saamme myös jatkuvasti uutta tietoa siitä, miten ihmisen kanssa eläminen on muuttanut koiraa.

Koira tunnistaa ihmisen ilmeitä. Tutkimusten mukaan koirien aivot reagoivat ihmisen kasvojen ilmeisiin ja ne mm. erottavat negatiiviset ja positiiviset tunnetilat. Tämä on erityisen tärkeää kun pohdimme omaa tunnetilaamme koiran seurassa, varsinkin koulutuksen aikana. Koira erottelee myös tutut ja vieraat kasvot jopa sille näytetyistä kuvista. Edelleen tutkitaan niitä tarkkoja mekanismeja, joilla koira kykenee erottelemaan kasvoja. Tutkimuksia on käynnissä myös koiran kyvystä kokea sosiaalisia tunnetiloja kuten empatiaa, kateutta, sääliä ja vahingoniloa. Ihmisellä näitä tunteita käsittelevien aivojen alueet, ns. assosiaatio-aivoalueiden, koko on noin 86% aivoista kun taas koirilla se on vain 20%. Ihmisellä on siis voimakkaampi taipumus ”tunteiden vatvomiseen” kuin koiralla. Koiralla on eniten tutkittu empatiaa ja totta onkin, että tunnetilat tarttuvat helposti koirasta koiraan ja jopa ihmisestä koiraan ja koirasta ihmiseen. Sen sijaan syyllisyydestä tai mustasukkaisuudesta ei ole vielä selkeää näyttöä, sillä usein kyseessä on resurssikilpailu. Mielenkiintoista on, että tutkimuksissa koirat reagoivat epäreiluun kohteluun toverien kesken, mikä on mielenkiintoinen piirre varsinkin useamman koiran omistajana.

Stressi tai ahdistus tarttuu herkästi koiraan. Vauvan itku nostaa stressihormonia sekä ihmisessä, että koirassa. Myös toisen koiran vinkuminen nostaa stressihormonia koirassa. Koiran ja ihmisen tunnetilat ovatkin jatkuvassa vuorovaikutustilassa keskenään ja koira vastaa niihin aivan kuin toinen ihminen. Katsekontakti tai silitys lisäävät oksitosiinin eritystä meissä molemmissa. Stressihormonit ja kortisolitasot synkronoituvat koiran ja sen omistajan välillä vuosien mittaan. Näin ollen myös omistajan persoonallisuuspiirteet vaikuttavat enemmän tai vähemmän koiraan. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia muun muassa sen suhteen miten erilaiset rodut tässä kohtaa eroavat, sillä tutkimuksissa herkimmin omistajan tunnetilaa lukevat paimenkoirat ja vähiten hirvikoirat ja muut metsästyskoirat. Koiran rodulla ja käyttötarkoituksella on siis merkitystä.

Jucaides Cayla Cahaya ”Piiku”

Ihmiselle on luonnollista lukea kasvoja ja ne ovatkin meille tärkeä tiedon lähde. Koiran kasvot ja niillä näkyvät emootiot aktivoivat ihmisten niitä aivojen alueita, jotka ovat erikoistuneet kasvojen havainnointiin. Jopa kokemattomatkin ihmiset tunnistavat sekä koiran, että lapsen kasvojen tunnetilat. Ihmisen oma persoonallisuus vaikuttaa kuitenkin koiran tulkintaan ja empaattiset ihmiset ovat nopeampia tulkitsemaan niin koiria kuin toisia ihmisiäkin. Toisaalta varsinkin kokematon koiran omistaja voi aliarvioida koiransa pelkoa tai aggressiota. Tutkimusten mukaan kokeneiden koiran omistajien kyky arvioida koiriensa viretilaa oli parempi kuin kokemattomien ja heidän aivonsa käsittelivät koirien vuorovaikutusta samaan tapaan kuin ihmistenkin kanssa. Niinpä se, miten paljon olemme tekemisissä koirien kanssa, vaikuttaa ajan myötä omaan aivotoimintaamme!

Huskylaumani keskellä 2013

Koirasta saatu hyöty ihmiselle on kiistaton. Kautta historian koira on toiminut apuna metsästyksessä, asutusten ja karjan vartioinnissa ja seuralaisena. Lämmittänyt sänkyä kylminä öinä. Paitsi hyötykoirien käyttö viranomaisen palveluksessa, myös meille yksittäisille nykyihmisille koiran omistamisesta on valtavasti hyötyä. Tiedämme, että koiran kanssa oleilu laskee verenpainetta, stressiä ja ehkäisee masennusta. Lenkkeily ja arjen pyöritys luo koiranomistajille rakenteen elämään. Koiran myötä saamme usein uusia ystäviä ja tuttavia elämäämme eikä tällainen vuorovaikutus ole suinkaan vähäinen hyöty. Saamme myös paljon vastakaikua koiralta itseltään: ne rakastavat meitä kiistatta ja ovat uskollisia. Kyselin someseuraajiltani pariinkin otteeseen heidän kokemuksiaan siitä, miten koiran omistaminen on muuttanut heitä ihmisinä. Vastaukset eivät yllättäneet minua. Suurin osa koki muuttuneensa kärsivällisemmäksi ja armollisemmaksi ihmiseksi koiran kanssa. Varsinkin koiran kouluttamisen myötä on moni kokenut oppineensa sietämään keskeneräisyyttä ja olemaan pitkäjänteinen. Oli ihana lukea, miten ihmisistä on muuttunut empaattisempia, heidän halunsa ymmärtää koiraa oli tehnyt heistä maltillisempia ja tarkkaavaisempia. Tunnistan itsessäni myös näitä piirteitä. Koiran myötä laitamme usein sen oman hyvinvointimme edelle.

Omaa laumaa vuodelta 2008

Koirat ovat parhaimmillaan elämänkumppaneita, jotka ovat täysin toisen ihmisen veroisia. Kun ihminen löysi kumppanikseen koiran, oli kyseessä molempien lajien kannalta ainutlaatuinen tapahtuma. Koskaan aiemmin ei ihminen ollut ottanut kumppanikseen toista eläintä. Edes lähin sukulaisemme simpanssi ei lue eleitämme yhtä hyvin kuin koira. Koira seuraa vierellämme siitäkin huolimatta, ettei suurin osa koirista ole hyötytehtävissä, niihin kuluu paljon rahaa ja aikaa ja biologisesti koirasta ei tunnu olevan mitään hyötyä ihmiselle, enemmänkin haittaa. Tilastollisesti koirien lukumäärä varsinkin kehittyneissä maissa on korkea ja koiran pentujen syntyvyys ylittää joinakin vuonna lasten syntyvyyden, myös Suomessa. Koirien kanssa puhumiselle on jopa eriytynyt oma kielensä, joka muistuttaa ”vauvapuhetta”.

Onkin erittäin mielenkiintoista pohtia, miksi näin on? Toivon, että tulevaisuudessa saamme yhä uusia oivalluksia siitä, miten samankaltaisia ja erilaisia me olemme. Kenties emme koskaan saa tietää miten ja miksi koira on jakamassa elämäämme. Kun seuraavan kerran katsot koiraasi silmiin, ajattelehan samalla kuinka pitkän matkan olette tehneet yhdessä luoksenne.

Lähteinä olen käyttänyt mm.

 • Tiina Raevaara: Koiraksi Ihmiselle
 • Tiina Raevaara: Minä, koira ja yhteiskunta (lajien välisen yhteiselon historia)
 • Lorna & Raymond Coppinger: Koira? Ihmisen paras ystävä biologin näkökulmasta
 • katso muut lähteet

Lue myös Eläinyhteys, nykyihmisen menestystekijä

Muutamia vastauksia kyselyyn ”Miten koiran ottaminen on muuttanut sinua ihmisenä?

 • Kärsivällisyys, armollisuus ja ongelmanratkasu taito😂 ei ehkä ollu ennnen mitään vahvuuksia mutta.. Kaikki ei oo automaattisesti paskaa vaan ekana mietitään miksi ei toimi tai miksi käyttäytyy juuri niinku käyttäytyy ennenku manataan. Ja kokeillaan erilaisia lähestymis tapoja. Koska kaikelle on aina syy. Ja jos esim liike ei onnistu nyt, niin jätetään hautomaan ja kokeillaan joskus uusiks, ei oo maailmanloppu😂 Ennen koiria oli semmonen ”kaikki heti nyt- asenne”
 • Mulle tulee ekana mieleen se, että on oppinut laittamaan jonkun toisen itsensä edelle. Lapsettomana ja aiemmin lemmikittömänä oli niin tottunut, että voi tehdä mitä itse haluaa, milloin haluaa. Nyt kaiken ajattelee koiran hyvinvointi edellä. Esimerkiksi muutettiin kaupungista maalle, ihan vaan että koira saa ison oman pihan 😀 ja taloa valitessa ulko-ovi kylppärin läheisyydessä oli must. Toisena sitten tuo kärsivällisyys. Keskeneräisyyttä ja haasteita on pitänyt oppia sietämään. Kaikesta ei tulekaan valmista, vaikka itse tekisi mitä. Viimeisenä ja vähän ”negatiivisena” pettymysten sieto. Koiralla on haasteita, joita en todella olisi toivonut. Mutta näiden kanssa on opittava elämään.
 • En kykene tiivistämään joten laitan näin 😄 ehdottomasti vaikuttanut monella tavalla positiivisesti. Tuonut arkeen rakennetta ja sitä kautta tukenut vaikeiden aikojen jaksamista. Ylipäätään koirat on tuoneet positiivisuutta ja iloa elämään. Harrastusten kautta on tullut uusia kavereita, ja vieraiden ihmisten kanssa jutustelu ja tutustuminen on helpottunut. Koiran kouluttaminen on tuonut onnistumisen iloa ja luottoa itseen. Jopa jollain tavalla pitkäjänteisyyttäkin ehkä vähän lisää. Koirien kanssa on lisääntynyt myös tietynlainen sietäminen siitä, ettei kaikkea pysty kontrolloimaan. Ja ihan ehdottomasti häpeäminen on vähentynyt ja rohkeus lisääntynyt, koirien kanssa on helpompi heittäytyä ja olla aidosti hetkessä!
 • Kärsivällisyyttä
 • Ulos on mentävä joka päivä
 • Lisännyt aktivisuutta
 • Kärsivällisyyttä, päiväkerrallaan elämistä ja asioiden priorisoimista
 • Kärsivällisyys ja omien tunteiden hallinta
 • Pitää luopua omista menoista
 • Opetti ottamaan jo vastuuta nuorena kun kotona odotti karvakuonot lenkille ❤️

Tietoa kirjoittajasta

Hanna

Elämästä unelman reunalla kirjoittelee vihreällä ja positiivisella mielellä käyvä eukko. Valokuvauksen ja koiratouhujen lisäksi harrastan pitkänmatkan kävelyä, kiipeilyä, melontaa, sukellusta, maastoratsastusta ja retkeilyä. Arjen seikkailuja, maailman ihmeitä ja luonnossa samoamista. Niistä on pienen tytön unelmat tehty.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s